Świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każde mieszkanie, dom, lokal i budynek użytkowy przy wynajęciu czy sprzedaży musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. W naszym biurze wykonuje je Jerzy Oleszczuk (nr uprawnień 22740).
Ważne:

Od dnia 28 kwietnia 2023 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy Prawo budowlane, w związku z powyższym każde mieszkanie, dom, lokal i budynek użytkowy przy jego wynajęciu czy sprzedaży powinien posiadać ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.

Brak dokumentu może skutkować karą grzywny w wysokości 5 000 zł, może zdarzyć się odmowa wykonania aktu sprzedaży przez notariusza.

Dodatkowo, w ogłoszeniu lub w reklamie należy podawać, odczytane ze świadectwa wskaźniki rocznego:

  • zapotrzebowania na energię użytkową (EU) – (kWh/m2 na rok)
  • zapotrzebowania na energię końcową (EK) – (kWh/m2 na rok)
  • zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) – (kWh/m2 na rok) a także:
  • udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię końcową (Uoze) – (%)
  • jednostkową wielkość emisji CO2 (EC02) – (t C02/m2 na rok).

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!