Porady i obsługa prawna

Ściśle współpracując z Kancelarią Prawną zapewniamy bieżącą pomoc prawną, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów umów, aktów i pism. Pomożemy Państwu w rozwiązaniu problemu, podpowiemy możliwe jego rozwiązanie, skutecznie doradzimy i z należytą starannością i oddaniem przeprowadzimy cały proces w Państwa imieniu.

 
 

 

 

Doradzimy i pomożemy Państwu w sprawach takich jak:
 • przygotowanie projektów umów,
 • uczestnictwie oraz doradztwie w negocjacjach,
 • doradztwie w prawie obrotu nieruchomościami,
  prawie budowlanym,
 • badaniu i regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • zniesieniu współwłasności,
 • inwentaryzacji i wyodrębnieniu lokali wraz z określeniem udziałów i części wspólnych nieruchomości,
 • wyznaczeniu i określeniu wynagrodzenia ze służebności osobistej i drogowej oraz służebności przesyłu,
 • wywłaszczeniu nieruchomości, w tym przy uzyskaniu słusznego odszkodowania,
 • badaniu i analizie wysokości nałożonych opłat (w tym przy aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste),
 • badaniu i analizie możliwości zmiany stawki procentowej za użytkowanie wieczyste,
 • analizie i przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pomagamy Także wspólnotom mieszkaniowym , które borykają się z różnymi problemami. Miedzy innymi zachodzącymi na płaszczyznach: pomiędzy sąsiadami, w relacjach z dostawcami towarów i usług, w związku z robotami budowlanymi i remontami, wynikają z zobowiązań z umów wzajemnych, czy powstają w toku zmian przeznaczenia części wspólnych, jak również w relacjach z zarządcą czy administratorem.

Oferujemy obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami. Podejmiemy się stałej współpracy. Zasady współpracy uzależniamy od potrzeb klienta.

Doradztwo prawne realizujemy wspólnie z doświadczonym Radcą Prawnym:

Ewa Oleszczuk

Radca Prawny Ewa Oleszczuk w Gdyni świadczy obsługę prawną Klientów indywidualnych, osób fizycznych i prawnych będących przedsiębiorcami oraz innych, nie prowadzących działalności gospodarczej, w tym stowarzyszeń i fundacji oraz wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria powstała w 1996 roku. Zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak również zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji.

Zakres usług Kancelarii Radca Prawny Ewa Oleszczuk w Gdyni:

Przedsiębiorcy i osoby prawne
Klienci indywidualni
Wspólnoty mieszkaniowe
Przedsiębiorcy i osoby prawne

Szczegółowy zakres działalności znajduje się na stronie: www.radcagdynia.pl