Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomości

Zajmujemy się doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami. Nasze usługi skierowane są nie tylko dla osób fizycznych, ale i firm zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości. Na życzenie klienta przygotujemy szczegółowe raporty z lokalnego rynku nieruchomości dotyczący popytu, podaży i ich struktury.

Klientom indywidualnym ofertujemy:

doradztwo przy sprzedaży, kupnie i wynajmie nieruchomości weryfikację stanu prawnego nieruchomości analizę rynku nieruchomości: co kupić? jak sprzedać? adaptację nieruchomości na cele budowlane prowadzenie nadzorów budowlanych

Klientom instytucjonalnym oferujemy:

doradztwo inwestycyjne i finansowe przygotowanie studiów opłacalności przygotowanie i przeprowadzenie procesów komercjalizacji doradztwo w zakresie sprzedaży lub kupna nieruchomości doradztwo w zakresie najmu nieruchomości doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami